JORNADESLa tercera edició del Congrés d'Energia de Catalunya consta de tres jornades que tractaran temàtiques d'interès comú dintre de cada jornada. Sovint l'interès comú entre àmbits professionals diferents està insuficientment tractat per la manca d'espais comuns de trobada o també per les discontinuïtats professionals, administratives o territorials.

L'organització de cada una de les jornades del congrés pretén tractar les necessitats de cada un dels principals sectors que puguin ser cobertes pels altres sectors, així com el que cada un d'ells pot oferir als altres sectors. L'objectiu és facilitar el coneixement mutu i fomentar la interrelació de manera que beneficiï a tots els actors,
  • des de la política nacional a la formació del jovent i l'actuació del micropobles,
  • des dels proveïdors d'energia fins al seu ús en els empreses, en consonància amb els  reptes presents i del futur.

Els principals actors que intervindran són els que es mostren el la taula.


1r dia: Administracions i empreses
Administracions públiques
Energia i economia
Energia, empresa i ocupació
Energia, territori, medi ambient
Empreses
energètiques
Elèctriques
Gasistes
Biomassa
2n dia: Recerca i formació
Formació reglada
Secundària
Cicles formatius
Formació a professionals
De les administracions públiques
En col·legis professionals
Als economistes
En els negocis
Recerca
Comunitat de recerca
R+D+I 
3r dia: Municipis i territori
Municipis
Grans
Mitjans
Micropobles
Organismes
Pacte d'alcaldes i alcaldesses
Models d'actuació
Agències d'energia
Territori
Ordenació del territori
Actuacions comarcals
Món rural