Entrevista radiofònica

Entrevista d'en Joan Albert Argeric de Radio 4 a les participants al congrés Maria Rovira i Maria Crehuet, a més del president de l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya.