EL CONGRÉS3r Congrés d'Energia de Catalunya:
L'energia de futur de CatalunyaEl 3r Congrés d'Energia de Catalunya a celebrar el mes de febrer del 2016 a Barcelona versarà sobre l'energia del futur de Catalunya. Per motius econòmics, ambientals i polítics l'energia del futur serà diferent arreu del món i en particular a Catalunya. Els canvis en els sistemes energètics seran sistèmics, afectaran a molts sectors i exigiran ser preparats acuradament entre tots els àmbits afectats de la societat.

L'objectiu del 3r Congrés d'Energia de Catalunya és facilitar la transició vers el futur sistema energètic de Catalunya emmarcat en els objectius energètics, ambientals i d'emissions de la UE pels anys 2020, 2030 i 2050.

El congrés constarà de presentacions sobre les visions de la transició energètica de Catalunya des dels següents àmbits:

- administració pública i empreses,
- formació de professionals i recerca,
- territorial rural i urbà.

Després de cada una de les presentacions el moderador formularà al ponent un conjunt de preguntes relatives al tema presentat. Posteriorment els altres ponents del congrés podran formular les seves preguntes i comentaris, amb l'objectiu de consolidar les aportacions al congrés sense esperit d'exhibició ni de confrontació.

Les presentacions aportaran la visió des de cada àmbit sobre el futur energètic de Catalunya així com el què pensa fer i el que ja està fent el propi àmbit. Aquesta informació ha de permetre identificar complementarietats i possibles llacunes que caldrà eliminar.

Els assistents al congrés tindran l'oportunitat de conèixer el marc en el qual enfocar les seves activitats empresarials i formatives, així com la de manifestar les seves necessitats que creguin que no estan suficientment cobertes.Contacte:
Joaquim Corominas